Maritime_Industrie

Ballastwaterbehandeling

Blog

De Aziatische fytoplanktonalg Odontella (Biddulphia Sinensis) is een soort waar u waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Maar door dit kleine visje moet iedereen zijn procedures voor ballastwaterbeheer veranderen. Na 14 jaar van ingewikkelde onderhandelingen tussen de lidstaten van de IMO werd het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen(BWM-verdrag) op 13 februari 2004 bij consensus aangenomen tijdens een diplomatieke conferentie in het hoofdkwartier van de IMO in Londen. Eenvoudig gezegd moeten op 8 september 2017 alle nieuwe schepen een ballastwaterbehandelingssysteem aan boord hebben. Oudere schepen moeten dit systeem geïnstalleerd en operationeel hebben wanneer de datum van het IOPP-certificaat verstrijkt.

Ballastwater

Sinds het eerste gebouwde schip met stalen romp wordt ballastwater gebruikt om stabiliteit te verkrijgen en een zeeschip zodanig te trimmen dat het schip nog kan manoeuvreren wanneer het in ballast ligt. Dubbele bodemtanks en zijtanks worden gevuld met zeewater. Vaak wordt zeewater ingenomen in de haven van vertrek en geleegd in de haven van aankomst.

Hoewel ballastwater essentieel is voor veilige en efficiënte moderne scheepvaartactiviteiten, kan het ernstige ecologische, economische en gezondheidsproblemen veroorzaken door het aantal soorten dat in het ballastwater van schepen wordt meegevoerd. Deze omvatten bacteriën, microben, kleine ongewervelde dieren, eieren, cysten en larven van verschillende soorten. De overgebrachte soorten kunnen overleven en zich in het gastmilieu voortplanten, invasief worden, inheemse soorten verdringen en zich tot een plaag vermenigvuldigen.

Wetenschappers herkenden voor het eerst de tekenen van een introductie van een exoot na een massaal voorkomen van de Aziatische fytoplanktonalg Odontella (Biddulphia Sinensis) in de Noordzee in 1903. Maar het duurde tot de jaren zeventig voordat de wetenschappelijke gemeenschap het probleem in detail begon te bestuderen. Eind jaren 80 behoorden Canada en Australië tot de landen die problemen ondervonden met invasieve soorten, en zij brachten hun bezorgdheid onder de aandacht van het Comité voor de bescherming van het mariene milieu (MEPC) van de IMO.

 

Blog_Ballast_Water_Treatment

Het proces van ballastwater Bron: Danfoss

Ballastwaterverordening

Na jaren van dergelijke ballastwerkzaamheden ontdekte men dat micro-organismen die in het zeewater leven, niet naar de haven van bestemming konden worden gebracht, omdat het de ecosystemen beschadigt. In 2004 kwam de IMO (Internationale Maritieme Organisatie) met het Ballastwaterbeheerverdrag om de regels voor het lozen van ballastwater op zee of in de haven aan te scherpen. Schepen zijn nu verplicht een Ballast Water Management Plan en een Ballast Water Record Book aan boord te hebben om te registreren wanneer zij ballastwater innemen of verliezen.

Sinds 8 september 2017 moeten alle nieuwe schepen een ballastwaterbehandelingssysteem aan boord hebben. Oudere schepen moeten dit systeem geïnstalleerd en werkend hebben wanneer de datum van het IOPP-certificaat verloopt. Port State Control is de overheidsinstantie die dit aspect controleert.

Ballast Water Test Kit

Wij bij GMS Instruments weten dat de risico’s door het niet juist lozen van als ballast water enorm kunnen zijn. Onze specialisten kunnen u helpen met uw vraag over producten die het u gemakkelijker kunnen maken om ballast water te testen, zoals de CMT Ballastwater Test Kit. Met deze test kit is het mogelijk om snel en simpel te bepalen of je ballastwater goed behandeld is. Onder meer Port State Control werkt reeds met deze test kit. Wilt u meer weten over ballastsystemen? Vraag onze specialist dan om hulp!

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS Instruments Office