Maritime_Industrie

Waarom hernieuwbare energie toepassen?

Blog

Klimaatverandering is de uitdaging voor deze generatie. Europa heeft klimaatdoelstellingen vastgesteld voor 2030 en 2050.
Het doel is de opwarming van de aarde tegen te gaan door uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Dit staat in de Europese klimaatwet die de Europese Raad op 28 juni 2021 heeft aangenomen. Om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul te reduceren, moet de Europese Unie in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Een van de manieren om dit te bereiken, is onderzoek naar de toepasbaarheid van hernieuwbare energie.

Groene ammoniak als hernieuwbare energie

Groene ammoniak is snel in opkomst als een alternatieve vorm van emissievrije brandstof en krijgt steeds meer aandacht van energiereuzen. Groene ammoniak is een serieuze kanshebber om in de komende decennia een van de belangrijkste vormen van hernieuwbare energie voor onze samenleving te worden. Ammoniakgas zou ongeveer negen keer het energiepotentieel hebben van een lithium-ion batterij en zou gemakkelijker te vervoeren zijn dan vloeibaar aardgas (LNG) omdat het dichter is. Bovendien zou een kubieke meter vloeibare ammoniak minstens 50% meer energie opleveren dan dezelfde hoeveelheid LNG.

Ondanks het feit dat groene ammoniak momenteel minder aandacht krijgt dan innovaties op het gebied van waterstof, zijn energiebedrijven naar verluidt optimistisch over het gas vanwege de nulemissie. Binnen de maritieme sector is al jaren bekend dat ammoniak een veelbelovende brandstof kan zijn. Groene ammoniak zou de voorkeur genieten omdat het gebruik en de productie ervan koolstofvrij is. Bij conventionele bruine ammoniak zou bij de productie ongeveer twee ton CO2 vrijkomen.

Groene methanol als hernieuwbare energie

Methanol wordt beschouwd als een veelbelovende alternatieve energiedrager voor de maritieme sector. De nodige kennis ontbreekt echter nog. Varen op methanol is technisch en operationeel haalbaar, en optimalisaties zijn nog mogelijk. Ook is het ombouwen van bestaande schepen ingewikkelder en duurder dan het herontwerpen van nieuwbouwschepen. Aanvullend onderzoek is nodig op het gebied van veiligheid en bunkeren. Daarnaast is kennis nodig over de motorprestaties en praktische ervaring met de toepassing van methanol in operationele omstandigheden voor verschillende scheepstypen. Ook zijn er onzekerheden over de beschikbaarheid en de prijs van duurzaam methanol.

Hoe zit het met groene waterstof als hernieuwbare energie?

Gezien de eigenschappen zou waterstof een goede brandstof kunnen zijn omdat:

1) Het veroorzaakt geen emissies, aangezien water het enige bijproduct van het proces is.

2) Het kan worden gebruikt om andere gassen en vloeibare brandstoffen te produceren.

3) Bestaande infrastructuur (gastransport en gasopslag) kan opnieuw worden gebruikt voor waterstof.

4) Het heeft een hogere energiedichtheid dan batterijen en kan dus worden gebruikt voor vervoer over lange afstanden en om zware goederen te vervoeren.

Voor de productie van groene waterstof is een duurzame energiebron nodig, zoals wind- of zonne-energie of waterkracht. Met deze groene stroom kan groene waterstof worden gemaakt. De methode om water met behulp van elektriciteit om te zetten in waterstof heet elektrolyse.

Waterstof als nieuwe brandstof

Momenteel zijn er al auto's die op waterstof rijden. Net als batterij-elektrische auto's stoten waterstofauto's tijdens het rijden geen CO2 uit. Een elektrische auto gebruikt energie echter veel efficiënter. Om hetzelfde aantal kilometers te rijden als een elektrische auto, heeft een waterstofauto drie keer zoveel energie nodig. Waterstofauto's kunnen zelfs verder rijden op één tank dan de meeste elektrische auto's. De ontwikkeling van elektrische auto's met accu gaat de laatste jaren zeer snel. De verwachting is dat het voordeel van een grotere actieradius voor de waterstofauto in de nabije toekomst zal verdwijnen. Waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de aandrijving en duurzaamheid van vrachtwagens, treinen of bussen. Omdat deze voertuigen groot en zeer zwaar zijn, zouden ze een veel grotere batterij nodig hebben dan een personenauto. Vooral in de transportsector, waar de afstanden vaak zeer groot zijn.

Waterstof speelt momenteel geen rol in de maritieme sector en in de luchtvaart. In de nabije toekomst kan daar echter verandering in komen. De eerste schepen met waterstofaandrijving moeten in de tweede helft van 2022 zichtbaar worden, in de vorm van kleine waterstofschepen. In de jaren daarna zal de technologie ook beschikbaar zijn voor middelgrote en grote zeeschepen.

Als u meer wilt weten over waterstof, moet u ook onze blog over het belang van waterstofgasdetectie lezen!

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS Instruments Office