GMS Instruments Header Containers

Worden CO2 Meters Verplicht?

Blog

Overheden moeten werken aan een beleid dat CO2-meters verplicht stelt in binnen omgevingen zoals restaurants, bars en sportscholen. Maar maak ook het gebruik van CO2-meters verplichten in kantoorgebouwen, afdelingen en vergaderruimtes. Dat is waar de ventilatie-experts het gezamenlijk over eens zijn. Met een CO2-meter kan de luchtkwaliteit in een ruimte worden bewaakt en gecontroleerd. Soortgelijken regels gelden al in België.

CO2-meter meet de aerosolen in parts per million (ppm)

Minuscule druppeltjes kunnen het Coronavirus verspreiden. Ieder mens produceert deze druppels, en wanneer iemand besmet is met corona, kunnen deze minuscule druppeltjes het virus bij zich dragen en andere mensen besmetten bij inademing van de druppels. In gesloten ruimtes waar de ventilatie beperkt is, hebben deze druppels (aerosolen) de neiging langer te blijven hangen, wat automatisch het risico op besmetting weer vergroot.

Wetenschappers en experts pleiten voor meer bewustzijn en regelgeving over ventilatie in binnenruimten om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit heeft onder andere geresulteerd in nieuwe regels in België die het gebruik van CO2-meters in restaurants etc. verplichten. Daarnaast heeft de roep van de experts ervoor gezorgd dat ventilatie éénn van de basisregels in Nederland is geworden.

CO2-meters in uw kantoor

Hoe werkt een CO2-meter dan? Een CO2-meter meet koolstofdioxide in de lucht in parts per million (ppm). De normen waarop de ppm optimaal of acceptabel is variëren. Zo moet in België de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in een ruimte lager zijn dan 900 ppm. Alles boven de 900 ppm grens moet gezien worden als een direct advies voor ventilatie. Is het ppm-niveau boven 1200 ppm, dan is de huidige ventilatie slecht en is de kans op coronabesmettingen aanmerkelijk groter. Iedereen moet bij het bereiken van 1200 ppm dan ook de ruimte verlaten en direct ventileren tot de ppm is gezakt naar een niveau onder de 900.

Hoe werkt een CO2-meter?

We weten nu dat een CO2-meter de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht meet in ppm. Maar er zijn verschillende soorten sensoren die CO2 kunnen meten. Ons advies, en verplicht door bijvoorbeeld de Belgische wet, zijn de NDIR-sensoren. Deze NDIR-sensor is een infraroodsensor die controleert hoeveel infrarood licht van een bepaalde golflengte wordt geabsorbeerd door de omringende lucht.

Er zijn ook elektrochemische sensoren, maar deze sensoren kunnen vergiftigd zijn, hebben een kortere levensduur en zullen eerder kapotgaan bij grote hoeveelheden CO2.

Wat is een gemiddelde CO2 ppm?

Let op CO2-meters met stoplichtindicatie. Deze zijn voor iedereen gemakkelijk te lezen en te interpreteren. Een goed CO2-niveau moet als volgt worden aangegeven:

  • 400ppm – 1000ppm (groen)
  • 1001 ppm – 2000 ppm (geel)
  • 2001 ppm – 3000 ppm (oranje)
  • 3001 ppm – 5000 ppm (rood)

Als referentie moet u weten dat de lucht buiten gemiddeld een CO2 van 400 ppm heeft. Geeft de meter in uw kantoor dus een ppm van 1000 of hoger aan? Ventileer de ruimte dan zo snel mogelijk.

400-ppm-CO2-Carbon-Dioxide-in-a-room

Bron: carbonvisuals, 400 ppm

CO2-meters met kalibratie en alarm

Op zoek naar een meter die voldoet aan de (nieuwe) overheidsvoorschriften? Zoek naar CO2-meters met ingebouwde en automatische kalibratie. Kijk ook of er opties zijn om een alarm in te stellen wanneer een bepaalde ppm binnen de kamer wordt bereikt. Controleer tot slot het bereik en de afwijking. Een bereik van 400 tot 2000 ppm is het benodigde minimum. Maar kies bij voorkeur je CO2-meter, die gaat tot 5000 ppm.

Heeft u een CO2-meter nodig?

Om alles samen te vatten en de vraag meteen te beantwoorden, ja. Is het niet voor eventuele nieuwe regelgeving vanuit de overheid (CO2 meter verplicht op school) , dan is het wel voor de veiligheid en gezondheid van uw collega’s of medewerkers. Plaats de CO2 meter op bureauhoogte op een plaats waar de meter niet te veel invloed heeft van iemand die ademt. Plaats de CO2 meter ook op minimaal 1,5 meter afstand van binnenkomende frisse lucht.

Vraag onze collega’s van GMS Instruments om meer informatie over CO2-meters of welk model het beste bij uw wensen past. We hebben een uitgebreide voorraad met verzendmethoden over de hele wereld.

Contactgegevens

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
The Netherlands
GMS Instruments Office