GMS Instruments Header Containers

Diagnostisch

Vochtihgeidsmeter

Een vochtigheidsmeter is een elektrisch meetinstrument waarmee het mogelijk is om de mate van vocht in verschillende ruimtes te controleren. Dit werkt aan de hand van vochtgehaltes. Een vochtigheidsmeter komt veel voor in de bouwsector, omdat het onwenselijk is dat er in bouwruimtes vocht optreedt. Ook wordt de vochtmeter veel gebruikt binnen de scheepvaart. Om die reden is de aanschaf van een goede, accurate vochtmeter noodzakelijk. De meeste lekkage zit niet aan het oppervlak, maar centimeters diep. Met een vochtmeter is het mogelijk lekkages op te sporen die met het blote oog niet te zien zijn.

Contactgegevens

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
The Netherlands
GMS Instruments Office