5 stappen om je gasdetector te kalibreren

Blog

De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van je gasdetector is erg belangrijk voor de veiligheid op de werkplek. Regelmatige kalibratie is de sleutel tot het behoud van de functionaliteit van je gasdetectieapparatuur. In deze blogpost leiden we je in vijf eenvoudige stappen door het kalibratieproces.

Stap 1: Verzamel je uitrusting

Voordat je begint, is het essentieel om het juiste gereedschap te hebben. Meestal heb je een kalibratiegasfles, een regelaar en een kalibratiekap of -adapter nodig die specifiek zijn voor jouw model gasdetector. Zorg ervoor dat je tijdens het kalibreren de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals handschoenen en een veiligheidsbril. Voer de kalibratie bovendien uit in een goed geventileerde ruimte om de veiligheid te garanderen.

Stap 2: Bereid je gasdetector voor

Zet eerst de gasdetector aan en laat hem een paar minuten opwarmen. Zorg er gedurende deze tijd voor dat de sensoren schoon zijn en vrij van stof of vuil, aangezien verontreinigingen het kalibratieproces kunnen beïnvloeden. Schroef het onderste deel van de regelaar op de kalibratiegasfles. Bevestig vervolgens de bemonsteringsslang op de bovenste aansluiting van de regelaar. Deze stap is cruciaal voor een veilige en lekvrije verbinding. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw gasdetector voor specifieke instructies voor het reinigen en onderhouden van de sensor.

Stap 3: De kalibratieapparatuur en gasdetector aansluiten

Bevestig de regelaar aan de kalibratiegasfles en sluit deze aan op de gasdetector met de juiste slang en kalibratiekap. Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten en lekvrij zijn. Controleer dubbel of het kalibratiegas compatibel is met de sensoren van je detector om schade te voorkomen.

Stap 4: Start de kalibratie

Zodra de kalibratieapparatuur correct is aangesloten, start je het kalibratieproces op je gasdetector. Plaats de kalibratiegasfles en regelaar voor je. Zet de gasdetector aan en open tegelijkertijd de regelaar. Je hoort een eerste pieptoon om aan te geven dat de detector werkt. Na een paar seconden gaat het interne alarm af als gevolg van de flow van gassen door de clip. Laat het gas gedurende de aangegeven tijd flow , zodat de sensoren van de detector voldoende tijd hebben om te stabiliseren.

Stap 5: Kalibratie voltooien en resultaten registreren

Zet het alarm van de gasdetector uit en sluit de regelaar. Maak de gasdetector voorzichtig los van de bemonsteringsslang en schroef de regelaar los van de kalibratiegasfles. Het is cruciaal om zowel de gasdetector als de regelaar goed te ventileren. Als u deze stappen volgt, kunt u erop vertrouwen dat uw gasdetector goed gekalibreerd is en veilig gebruikt kan worden.

Nadat het kalibratieproces is voltooid, analyseert de gasdetector het kalibratiegas en past de sensoren dienovereenkomstig aan. Controleer de kalibratieresultaten op het scherm of de interface van de detector. De meeste gasdetectors geven informatie over de kalibratiestatus, inclusief de gasconcentratie die tijdens de kalibratie is gedetecteerd. Noteer deze informatie en noteer de kalibratieresultaten in het onderhoudslogboek van je apparatuur voor toekomstige referentie.

Veiligheid op de werkplek

Het kalibreren van je gasdetector hoeft niet ingewikkeld te zijn. Door deze vijf eenvoudige stappen te volgen en de richtlijnen van de fabrikant te raadplegen, kun je de nauwkeurigheid van je gasdetectieapparatuur garanderen. Regelmatig kalibreren verhoogt niet alleen de veiligheid op de werkplek, maar verlengt ook de levensduur van je gasdetector, waardoor het op de lange termijn een waardevolle investering is. Als je ooit twijfels hebt over het kalibratieproces, aarzel dan niet om contact op te nemen met contact een van onze specialisten! We helpen je graag met onze kalibratiediensten.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland