Maritime_Industrie

Betydningen av elektroniske inklinometre

Blogg

Sikkerhet er en topprioritet i skipsfartsnæringen. Fra navigasjon til lasthåndtering må alle aspekter ved et fartøys drift overvåkes nøye for å forhindre ulykker og beskytte mannskap, passasjerer og miljøet. Helling er en av de viktigste parameterne som må overvåkes for å opprettholde skipets stabilitet og forhindre kantring. For å løse dette problemet har Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) foreslått nye regler som vil gjøre krengemålere obligatoriske på containerskip og bulkskip. I dette blogginnlegget vil vi diskutere viktigheten av elektroniske inklinometre og fordelene de gir industrien.

Hva er et elektronisk inklinometer?

Et elektronisk inklinometer er en enhet som måler helningsvinkelen til et skipsskrog i forhold til et vilkårlig referanseplan, vanligvis horisontalplanet. Den bruker faststoffakselerometre eller gyroskop for å oppdage endringer i skipets helling og rulling, og gir nøyaktige avlesninger i sanntid. Elektroniske inklinometre kommer i forskjellige former og størrelser, og kan installeres på forskjellige steder om bord på skip, for eksempel i styrhuset, på broen eller i lasterommet.

Hvorfor er elektroniske inklinometre viktige?

Elektroniske inklinometre er viktige av flere grunner. For det første gir de en pålitelig måling av skipets stabilitet, noe som er avgjørende for sikker navigasjon og lasteoperasjoner. For det andre kan de oppdage og varsle mannskapet om plutselige endringer i skipets helning, for eksempel ved lasting eller lossing av tung last, i dårlig vær eller i grunt farvann. For det tredje er de en verdifull kilde til data for ulykkesetterforskning, ettersom de kan registrere skipets helning før og under en hendelse.

Hvordan forbedrer elektroniske inklinometre sikkerheten?

Elektroniske krengemålere forbedrer sikkerheten ved å gi tidlig varsel om potensielle stabilitetsproblemer og gjøre det mulig for mannskapet å iverksette korrigerende tiltak før en hendelse inntreffer. Hvis et elektronisk inklinometer for eksempel oppdager at skipets krengevinkel endrer seg raskt, kan det utløse en alarm og be mannskapet om å redusere hastigheten, justere ballasten eller treffe andre tiltak for å forhindre ytterligere krengning. Elektroniske krengemålere kan også hjelpe mannskapet med å unngå å overbelaste en side av skipet eller overskride maksimalt tillatt trim, noe som kan føre til ustabilitet og utgjøre en risiko for skipet og lasten.

Leverandør av elektronisk inklinometer

Avslutningsvis er elektroniske inklinometre en avgjørende komponent i moderne sikkerhetssystemer for skipsfart. De gir nøyaktige sanntidsmålinger av skipets helling, varsler mannskapet om potensielle stabilitetsproblemer og bidrar til å forebygge ulykker og beskytte menneskeliv og miljøet. De foreslåtte reglene fra IMO om obligatorisk bruk av elektroniske inklinometre på containerskip og bulkskip har blitt hilst velkommen av bransjen som et positivt skritt i retning av større sikkerhet og ansvarlighet. Som leverandør av marine instrumenter er GMS Instruments stolt av å kunne tilby Hoppe Electronic Inclinometer. Hvis du vil vite mer om dette instrumentet, ikke nøl med å kontakte oss!

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq