Maritime_Industrie

Het belang van elektronische hellingsmeters

Blog

Veiligheid is een topprioriteit in de scheepvaartindustrie. Van navigatie tot vrachtbehandeling, elk aspect van de werking van een schip moet zorgvuldig worden gecontroleerd om ongelukken te voorkomen en bemanningen, passagiers en het milieu te beschermen. Helling is een van de belangrijkste parameters die in de gaten moeten worden gehouden om de stabiliteit van het schip te handhaven en kapseizen te voorkomen. Om dit probleem aan te pakken heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nieuwe regelgeving voorgesteld die hellingmeters verplicht stelt voor containerschepen en bulkschepen. In deze blogpost bespreken we het belang van elektronische inclinometers en de voordelen ervan voor de industrie.

Wat is een elektronische hellingmeter?

Een elektronische inclinometer is een apparaat dat de hellingshoek of kanteling van de romp van een schip meet ten opzichte van een willekeurig referentievlak, meestal het horizontale. Het maakt gebruik van Solide-Sta versnellingsmeters of gyroscopen om veranderingen in de helling en rol van het schip te detecteren en nauwkeurige metingen in realtime te geven. Elektronische inclinometers zijn er in verschillende soorten en maten en kunnen op verschillende locaties aan boord van schepen worden geïnstalleerd, zoals het stuurhuis, de brug of het laadruim.

Waarom zijn elektronische hellingsmeters belangrijk?

Elektronische hellingsmeters zijn om verschillende redenen belangrijk. Ten eerste bieden zij een betrouwbare meting van de stabiliteit van het schip, wat essentieel is voor veilige navigatie en vrachtoperaties. Ten tweede kunnen zij plotselinge veranderingen in de helling van het schip detecteren en de bemanning waarschuwen, bijvoorbeeld bij het laden of lossen van zware lading, bij ruw weer of in ondiep water. Ten derde zijn ze een waardevolle bron van gegevens voor het onderzoek naar ongevallen, aangezien ze de helling van het schip voor en tijdens een incident kunnen registreren.

Hoe verbeteren elektronische hellingsmeters de veiligheid?

Elektronische hellingsmeters verbeteren de veiligheid door vroegtijdig te waarschuwen voor mogelijke stabiliteitsproblemen en de bemanning in staat te stellen corrigerende maatregelen te nemen voordat zich een incident voordoet. Als een elektronische hellingsmeter bijvoorbeeld detecteert dat de hellingshoek van het schip snel verandert, kan hij een alarm afgeven en de bemanning ertoe aanzetten de snelheid te verminderen, de ballast aan te passen of andere maatregelen te nemen om verdere helling te voorkomen. Elektronische hellingsmeters kunnen de bemanning ook helpen voorkomen dat één kant van het schip wordt overbelast of dat de maximaal toegestane trim wordt overschreden, wat instabiliteit kan veroorzaken en een risico vormt voor het schip en zijn lading.

Leverancier van elektronische hellingmeter

Kortom, elektronische hellingsmeters zijn een cruciaal onderdeel van moderne veiligheidssystemen voor de scheepvaart. Zij zorgen voor een nauwkeurige en real-time meting van de scheepshelling, waarschuwen de bemanning voor potentiële stabiliteitsproblemen en helpen ongevallen te voorkomen en mensenlevens en het milieu te beschermen. De voorgestelde regelgeving van de IMO voor het verplicht meenemen van elektronische hellingsmeters op containerschepen en bulkschepen is door de sector verwelkomd als een positieve stap naar meer veiligheid en verantwoordelijkheid. Als leverancier van maritieme instrumenten is GMS Instruments er trots op de Hoppe Electronic Inclinometer te kunnen aanbieden. Als u meer wilt weten over dit instrument, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! contact ons!

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland