GMS Instruments Header Containers

CO2-meters verplicht?

Blog

Regeringen moeten werken aan een beleid dat CO2-meters verplicht stelt in binnenomgevingen zoals restaurants, bars en sportscholen. Maar ook het gebruik van CO2-meters verplicht stellen in kantoorgebouwen, afdelingen en vergaderzalen. Daarover zijn ventilatie-experts het eens. Met een CO2-meter kan de luchtkwaliteit in een ruimte worden bewaakt en gecontroleerd. Deze regels gelden al in België.

CO2-meter meet de aerosolen in delen per miljoen (ppm)

Minuscule druppeltjes kunnen het Coronavirus verspreiden. Ieder mens produceert deze druppels, en wanneer iemand besmet is met corona, kunnen deze minuscule druppeltjes het virus bij zich dragen en andere mensen besmetten bij inademing van de druppels. In gesloten ruimtes waar de ventilatie beperkt is, hebben deze druppels (aerosolen) de neiging langer te blijven hangen, wat automatisch het risico op besmetting weer vergroot.

Wetenschappers en deskundigen pleiten voor meer bewustwording en overheidsregulering inzake ventilatie in binnenruimten om de kans op verspreiding van het coronavirus te beperken. Dit resulteerde onder meer in nieuwe regels in België die het gebruik van CO2-meters in restaurants e.d. verplichten. En zorgde ervoor dat ventilatie een van de basisregels is geworden in Nederland.

CO2-meters in uw kantoor

Hoe werkt een CO2-meter? Een CO2-meter meet koolstofdioxide in de lucht in parts per million (ppm). De normen waarop de ppm optimaal of acceptabel is variëren. Zo moet in België de hoeveelheid kooldioxide (CO2) in een ruimte lager zijn dan 900 ppm. Alles boven de 900 ppm grens moet gezien worden als een direct advies voor ventilatie. Is het ppm-niveau boven 1200 ppm, dan is de huidige ventilatie slecht en is de kans op coronabesmettingen aanmerkelijk groter. Iedereen moet bij het bereiken van 1200 ppm dan ook de ruimte verlaten en direct ventileren tot de ppm is gezakt naar een niveau onder de 900.

Hoe werkt een CO2-meter

We weten nu dat een CO2-meter de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht meet in ppm. Maar er zijn verschillende soorten sensoren die CO2 kunnen meten. Ons advies, en verplicht door bijvoorbeeld de Belgische wet, zijn de NDIR-sensoren. Deze NDIR-sensor is een infraroodsensor die controleert hoeveel infrarood licht van een bepaalde golflengte wordt geabsorbeerd door de omringende lucht.

Er zijn ook elektrochemische sensoren, maar deze sensoren kunnen vergiftigd zijn, hebben een kortere levensduur en zullen eerder kapotgaan bij grote hoeveelheden CO2.

Wat is een gemiddelde CO2 ppm?

Let op CO2-meters met een stoplichtindicatie. Deze zijn voor iedereen gemakkelijk af te lezen en te interpreteren. Een uitstekend CO2-niveau moet als volgt worden aangegeven:

  • 400ppm - 1000ppm (groen)
  • 1001 ppm - 2000 ppm (geel)
  • 2001 ppm - 3000 ppm (oranje)
  • 3001 ppm - 5000 ppm (rood)

Als referentie moet u weten dat de buitenlucht gemiddeld 400 ppm CO2 bevat. Dus geeft de meter in uw kantoor een ppm aan van 1000 of meer? Dan moet je de kamer zo snel mogelijk ventileren.

400-ppm-CO2-Carbon-Dioxide-in-a-room

bron: carbonvisuals, 400 ppm

CO2-meters met kalibratie en alarm

Zoekt u een meter die voldoet aan de (nieuwe) overheidsvoorschriften? Zoek dan naar CO2-meters met ingebouwde en automatische kalibratiemethoden. Kijk ook of er opties zijn om een alarm in te stellen wanneer een bepaalde ppm binnen de kamer wordt bereikt. Controleer tot slot het bereik en de afwijking. Een bereik van 400 tot 2000 ppm is het benodigde minimum. Maar kies bij voorkeur je CO2-meter, die gaat tot 5000 ppm.

Heb je een CO2-meter nodig?

Om alles samen te vatten en deze vraag meteen te beantwoorden, ja. Is het niet voor nieuwe regelgeving van uw regering dat het voor de veiligheid en gezondheid van uw collega's of werknemers moet zijn. Plaats uw meter op bureauhoogte op een plek waar iemand niet te veel last heeft van zijn ademhaling en op 1,5 meter afstand van inkomende frisse lucht uit een raam.

Vraag onze collega's op GMS Instruments voor meer informatie over CO2 meters of welk model het beste bij uw wensen past. Wij hebben een uitgebreide voorraad met verzendmogelijkheden over de hele wereld.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS Instruments Office