Maritime_Industrie

Hoe test je je ballastwater? Stap-voor-stap handleiding

Blog

In de maritieme industrie is het handhaven van de integriteit van ballastwater erg belangrijk voor de bescherming van het milieu en de naleving van internationale regelgeving. Ballastwater kan onbedoeld invasieve soorten introduceren in nieuwe omgevingen, wat risico's met zich meebrengt voor mariene ecosystemen. GMS Instruments begrijpt het belang van het regelmatig testen van ballastwater en is er om u te begeleiden bij het proces om dit zelf te doen. Deze stap-voor-stap gids zorgt ervoor dat uw schip niet alleen voldoet aan de wettelijke normen, maar ook bijdraagt aan het behoud van de mariene biodiversiteit.

Waarom moet je je ballastwater testen?

Het testen van ballastwater is om verschillende redenen cruciaal:

 • Naleving: Naleving van het Ballastwaterbeheerverdrag(BWM-verdrag) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is essentieel voor alle in bedrijf zijnde schepen.
 • Bescherming van het milieu: Het voorkomen van de overdracht van schadelijke waterorganismen en pathogenen beschermt de biodiversiteit en lokale ecosystemen.
 • Operationele efficiëntie: Door regelmatig te testen kunnen problemen worden opgespoord voordat het dure problemen worden, waardoor de werking soepeler verloopt.

Wat je nodig hebt:

Controleer voordat je begint of je de volgende gereedschappen en kits op voorraad hebt:

 • Ballastwatertestkit (inclusief monsterflessen, pipetten en teststrips)
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zoals handschoenen en veiligheidsbrillen
 • Een standaardcamera of smartphone voor het opnemen van resultaten
 • Een notitieblok of digitaal apparaat om aantekeningen te maken

Stap 1: Het monster verzamelen

 1. Veiligheid op de eerste plaats, we raden u ten zeerste aan om altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) te dragen tijdens het verzamelen van monsters.
 2. Bepaal de monsternamepunten in je ballastwatersysteem. Het is raadzaam om zowel bij de lozingspunten als bij de innamepunten te bemonsteren om een volledig beeld van de waterkwaliteit te krijgen.
 3. Gebruik de monsterflessen om water te verzamelen op deze punten. Zorg ervoor dat de flessen nauwkeurig geëtiketteerd zijn om verwisselingen te voorkomen.

Stap 2: De ballastwatertest uitvoeren

 1. Volg de instructies van je ballastwatertestkit. Dit houdt meestal in dat je een bepaalde hoeveelheid water toevoegt aan een teststrip of dat je de strip in het watermonster plaatst.
 2. Wacht de voorgeschreven tijd af die in de instructies van de testkit staat vermeld voor de resultaten zich ontwikkelen.

Stap 3: Resultaten interpreteren

 1. Vergelijk de kleurverandering op de teststrips met de kleurenkaart die bij de kit is geleverd. Dit geeft de concentratie aan van schadelijke organismen of ziekteverwekkers in het ballastwater.
 2. Documenteer de resultaten grondig, inclusief de datum, tijd en specifieke bemonsteringspunten.

Stap 4: Actie ondernemen

Neem op basis van je bevindingen de nodige stappen om eventuele problemen aan te pakken. Dit kan het volgende inhouden

 • Behandelingsprocedures aanpassen als het ballastwater niet aan de vereiste normen voldoet.
 • Contact opnemen met een professionele dienst voor een meer gedetailleerde analyse of behandeling indien nodig.

Regelmatige ballastwatertest

Het testen van ballastwater is een proactieve stap in de richting van milieuverbetering. Door deze gids te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw schip zijn steentje bijdraagt aan de bescherming van het mariene milieu. GMS Instruments biedt een breed scala aan testkits en deskundig advies om u te ondersteunen bij het handhaven van veilige en compliant ballastwaterpraktijken.

Vergeet niet dat consistent testen de sleutel is tot het begrijpen en verminderen van de impact van uw ballastwaterlozing. Bekijk voor meer informatie onze productcatalogus voor al uw maritieme instrumentbehoeften.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq