GMS Instruments Header Containers

Gasdetectie

Kalibratiegas

Kalibratiegas is een gas of een gasmengsel dat kan worden gebruikt als referentie voor zowel draagbare als vaste gasdetectoren. Kalibratiegas, ook wel testgas genoemd, wordt meestal samengeperst. De samenstelling van kalibratiegas bestaat uit een basis gas en wordt versterkt door een of meer component(en). GMS Instruments is officieel distributeur van SEMA Gases, wat traceerbare kalibratiegassen volgens nationale en internationale normen levert.

Bepaal, voordat u het gewenste kalibratiegas selecteert, welk type gas of gasmengsel nodig is om uw gasdetector te kalibreren.

Soorten kalibratiegas

Kalibratiegassen kunnen worden onderverdeelt in zero kalibratie en spankalibratie. Zero kalibratiegas is een gas dat geen brandbare gassen bevat. Dit type kalibratiegas wordt gebruikt wanneer gasdetectie- of gasanalysatoren worden gekalibreerd met geen van de gasstructuren waarop de analysator of detector zal reageren.

Een kalibratiegas van het spantype is een meer verfijnd type kalibratiegas waarin een nauwkeurig gevormde concentratie detecteerbaar gas wordt blootgesteld aan de gasdetector. SEMA Gases levert meerdere soorten kalibratiegassen geschikt voor de scheepvaart, offshore industrie, chemische industrie, laboratoria en universiteiten.

Algemeen contact

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland