GMS Instruments Header Containers

Membrantætninger

GMS Instruments Diaphragm Seal work

Komplicerede målekrav kan opfyldes

Kom i kontakt med Bart, en af vores eksperter i membrantætninger

Bart

Bart de Haan

Administrerende direktør

GMS-Instruments-brochure-2024

Produktkatalog

  • Download vores produktkatalog
  • Download

Membrantætninger

Ved at tilslutte måleinstrumentet via membrantætningen kan selv de mest komplicerede målekrav opfyldes

Ved at bruge membrantætninger (også kaldet kemiske tætninger) kan trykmålingsinstrumenter tilpasses selv de hårdeste forhold i procesindustrien. En membran af et passende materiale adskiller det medium, der skal måles af måleinstrumentet. Dette måleinstrument kan være en trykmåler, en procestransmitter, en trykafbryder osv. Ved at tilslutte måleinstrumentet via membrantætningen kan selv de mest komplicerede målekrav opfyldes.

En membrantætning kan f.eks. anvendes ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger, målinger i aggressive, korrosive, højviskøse, heterogene eller krystalliserende medier. En membrantætning kan også anvendes til integration af tryk- og temperaturmåling i ét målepunkt eller som en ekstra sikkerhedsbarriere for eksplosive eller giftige medier.

Membrantætninger er også almindeligt anvendt i fødevare- og sterilforarbejdningsindustrien. Ved at placere en membrantætning mellem processen og måleinstrumentet kan der anvendes en mere hygiejnisk forbindelse.

Generel kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederlandene

Servicecenter

Til alle dine spørgsmål om service

Se servicecenter