GMS Instruments Header Containers

Membrantetninger

GMS Instruments Diaphragm Seal work

Kompliserte målekrav kan oppfylles

Ta kontakt med Bart, en av våre eksperter på membrantetninger.

Bart

Bart de Haan

Administrerende direktør

GMS-Instruments-brochure-2024

Produktkatalog

Membrantetninger

Ved å koble måleinstrumentet via membranforseglingen kan selv de mest kompliserte målekravene oppfylles.

Ved å bruke membrantetninger (også kalt kjemisk tetning) kan trykkmåleinstrumenter tilpasses selv de tøffeste forholdene i prosessindustrien. En membran laget av egnet materiale skiller mediet som skal måles av måleinstrumentet. Dette måleinstrumentet kan være en trykkmåler, prosesstransmitter, trykkbryter osv. Ved å koble til måleinstrumentet via membranforseglingen kan selv de mest kompliserte målekravene oppfylles.

For eksempel kan en membranforsegling brukes ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger, målinger i aggressive, korrosive, svært viskøse, heterogene eller krystalliserende medier. En membrantetning kan også brukes til integrering av trykk- og temperaturmåling i ett målepunkt eller som en ekstra sikkerhetsbarriere for eksplosive eller giftige medier.

Membrantetninger brukes også ofte i næringsmiddel- og sterilindustrien. Ved å plassere en membrantetning mellom prosessen og måleinstrumentet kan en mer hygienisk forbindelse brukes.

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq