Maritime_Industrie

Provacy politika

Privatnosti

Vrlo smo oduševljeni što ste pokazali interes za naše poduzeće. Zaštita podataka od posebnog je prioriteta za upravljanje GMS Instruments. Korištenje internetskih stranica GMS Instruments moguće je bez navođenja osobnih podataka; Međutim, ako ispitanik želi koristiti posebne poslovne usluge putem naše web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati nužna. Ako je obrada osobnih podataka nužna i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, obično dobivamo pristanak od ispitanika.

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj ispitanika uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i u skladu s propisima o zaštiti podataka za pojedine zemlje koji se primjenjuju na GMS Instruments. Ovom izjavom o zaštiti podataka naše poduzeće želi informirati širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, ispitanici su ovom izjavom o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

Kao kontrolor, GMS Instruments proveo je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao najpotpuniju zaštitu osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka putem Interneta u načelu mogu imati sigurnosne praznine, tako da apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam slobodno prenijeti osobne podatke alternativnim sredstvima, npr. telefonom.

1. Definicije

Izjava o zaštiti podataka GMS Instruments temelji se na pojmovima koje europski zakonodavac koristi za donošenje Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva široj javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima. Da bismo to osigurali, prvo bismo željeli objasniti korištenu terminologiju.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci

Osobni podaci su sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati ("ispitanik"). Fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba koja je identificirana ili prepoznatljiva, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade odgovoran za obradu.

c) Obrada

Obrada je svaka operacija ili skup operacija koje se provode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje

Profiliranje znači svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od upotrebe osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na uspješnost te fizičke osobe na radnom mjestu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje.

f) Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenoj osobi čiji se podaci obrađuju bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati.

g) Voditelj obrade ili kontrolor odgovoran za obradu

Voditelj obrade ili voditelj obrade odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, nadzornik ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

h) Procesor

Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to je li treća strana ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primati osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili pravom države članice ne smatraju se primateljima; Obrada tih podataka od strane tih javnih tijela u skladu je s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhom obrade.

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osobe koje su, pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ovlaštene obrađivati osobne podatke.

k) Privola

Privola ispitanika je svako slobodno dano, posebno, informirano i nedvosmisleno navođenje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se na njega odnose.

2. Ime i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i drugih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

GMS Instruments

Driemanssteeweg 190

3084 CB Rotterdam

Zuid-Holland

Telefon: 0031102938888

E-pošta: info@gms-instruments.nl

Internetska stranica: https://gms-instruments.com

3. Kolačići

Internetske stranice GMS Instruments koristite kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačni preglednik ispitanika od ostalih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, GMS Instruments može pružiti korisnicima ove web stranice više korisničkih usluga koje ne bi bile moguće bez postavke kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati imajući na umu korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je prethodno spomenuto, prepoznavanje korisnika naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada se pristupi web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina pamti članke koje je kupac stavio u virtualnu košaricu putem kolačića.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice putem odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno odbiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti upotrebljive.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica GMS Instruments prikuplja niz općih podataka i informacija kada ispitanik ili automatizirani sustav nazove web stranicu. Ti opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika poslužitelja. Prikupljeni mogu biti (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi do naše web stranice (takozvani preporučitelji), (4) podstranice, (5) datum i vrijeme pristupa internetskoj stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koji se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Kada koristite ove opće podatke i informacije, GMS Instruments ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove su informacije potrebne kako bi (1) ispravno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naše web stranice, kao i njezin oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice i (4) pružili tijelima kaznenog progona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju kibernetičkog napada. Stoga GMS Instruments analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka ispitanika.

5. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica GMS Instruments sadrži informacije koje omogućuju brz elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, koja uključuje i opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje ispitanik prenosi na dobrovoljnoj osnovi voditelju obrade pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja ispitanika. Nema prijenosa tih osobnih podataka trećim stranama.

6. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade obrađuje i pohranjuje osobne podatke ispitanika samo tijekom razdoblja potrebnog za postizanje svrhe pohrane ili u mjeri u kojoj je to odobrio europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima podliježe voditelj obrade.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

7. Prava ispitanika

a) Pravo potvrde

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo potvrde, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

b) Pravo na pristup

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima pohranjene u bilo kojem trenutku i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

svrhe obrade;

predmetne kategorije osobnih podataka;

primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

ako je moguće, predviđeno razdoblje za koje će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za određivanje tog razdoblja;

postojanje prava da od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prigovor na takvu obradu;

postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila, iz članaka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a te, barem u tim slučajevima, smislenih informacija o uključenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo pristupa, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

c) Pravo na ispravak

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, među ostalim davanjem dodatne izjave.

Ako ispitanik želi ostvariti to pravo na ispravak, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora.

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da bez nepotrebnog odgađanja od voditelja obrade dobije brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a voditelj obrade ima obvezu bez nepotrebnog odgađanja izbrisati osobne podatke ako se primjenjuje jedan od sljedećih razloga, sve dok obrada nije potrebna:

Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
Ispitanik povlači pristanak na kojem se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu.
Ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a.
Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštovanja zakonske obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade.
Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. GDPR-a.
Ako se primjenjuje jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje GMS Instruments, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik GMS Instruments odmah osigurava da se zahtjev za brisanje odmah ispuni.

Ako je voditelj obrade objavio osobne podatke i obvezan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, voditelj obrade, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke obavijestio o svim poveznicama na, ili kopiranje ili replikacija tih osobnih podataka, u mjeri u kojoj obrada nije potrebna. Zaposlenici GMS Instruments organizirat će potrebne mjere u pojedinačnim slučajevima.

e) Pravo na ograničenje obrade

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

Točnost osobnih podataka osporava ispitanik, tijekom razdoblja koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.

Obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.

Voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih ispitanik zahtijeva za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ispitanik je uložio prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a do provjere nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade one ispitanika.

Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje GMS Instruments, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolora. Zaposlenik GMS Instruments organizirat će ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se na njega odnose, a koji su dostavljeni voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona imaju pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja voditelja obrade kojem su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-a, ili na temelju ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili za izvršavanje službenih ovlasti ovlaštenih voditelju obrade.

Nadalje, pri ostvarivanju prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. GDPR-a, ispitanik ima pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog voditelja obrade na drugog, ako je to tehnički izvedivo i kada to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika GMS Instruments.

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, a koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki (e) ili (f) GDPR-a. To se odnosi i na profiliranje na temelju tih odredaba.

GMS Instruments više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako GMS Instruments obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako se ispitanik protivi GMS Instruments na obradu u svrhe izravnog marketinga, GMS Instruments više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu posebnu situaciju, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose GMS Instruments u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. GDPR-a, osim ako je obrada potrebna za obavljanje zadaće koja se obavlja iz razloga od javnog interesa.

Kako bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika GMS Instruments. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je odobrio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje, ugovor između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) nije odobren pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade i kojim se utvrđuju odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj privoli ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, ili (2) temelji se na izričitoj privoli ispitanika, GMS Instruments provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem prava na ljudsku intervenciju voditelja obrade, kako bi izrazio svoje stajalište i osporio odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano pojedinačno donošenje odluka, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika GMS Instruments.

i) Pravo na povlačenje privole za zaštitu podataka

Svaki ispitanik ima pravo koje mu je dao europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu svojih osobnih podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje privole, može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika GMS Instruments.

8. Zaštita podataka za aplikacije i postupke prijave

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka podnošenja zahtjeva. Obrada se može provesti i elektroničkim putem. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva podnosi odgovarajuće dokumente zahtjeva e-poštom ili putem web obrasca na web stranici voditelju obrade. Ako voditelj obrade sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj obrade ne sklopi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dokumenti zahtjeva automatski se brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da se brisanjem ne protive drugi legitimni interesi voditelja obrade. Drugi legitimni interes za taj odnos je, na primjer, teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

9. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics usluga je web analitike. Web analitika je prikupljanje, prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice posjećene ili koliko često i koliko dugo je podstranica pregledana. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operater komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Za web analitiku putem Google Analyticsa kontrolor koristi aplikaciju "_gat. _anonymizeIp". Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze ispitanika i anonimizira prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu korištenja naše web stranice i za pružanje mrežnih izvješća koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama i za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućena analiza korištenja naše web stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana komponenta Google Analyticsa, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem komponente Google Analytics u svrhu internetskog oglašavanja i podmirenja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Googleu, između ostalog, služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, a nakon toga stvara nagodbe o provizijama.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup napravljen i učestalost posjeta naše web stranice od strane ispitanika. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenosit će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Te osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google te osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom može proslijediti trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačići koje Google Analytics već koristi mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, a koje se odnosi na korištenje ove web stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Googlea i priliku da se takve podatke spriječi. U tu svrhu ispitanik mora preuzeti dodatak preglednika ispod https://tools.google.com/dlpage/gaoptout veze i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika govori Google Analyticsu putem JavaScripta da se svi podaci i informacije o posjetima internetskim stranicama ne smiju prenositi u Google Analytics. Google smatra instalaciju dodataka preglednika prigovorom. Ako se sustav informacijske tehnologije ispitanika kasnije izbriše, formatira ili novo instalira, subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi kompetencije ili je onemogućena, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovnu aktivaciju dodataka preglednika.

Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics dodatno je objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

10. GMS Instruments koristi Hotjar kako bi bolje razumio potrebe naših korisnika i optimizirao ovu uslugu i iskustvo. Hotjar je tehnološka usluga koja nam pomaže da bolje razumijemo iskustvo naših korisnika (npr. koliko vremena provode na kojim stranicama, koje poveznice odluče kliknuti, što korisnici rade, a što ne vole itd.) i to nam omogućuje izgradnju i održavanje naše usluge povratnim informacijama korisnika. Hotjar koristi kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka o ponašanju naših korisnika i njihovih uređaja (posebno IP adresa uređaja (snimljena i pohranjena samo u anonimiziranom obliku), veličina zaslona uređaja, vrsta uređaja (jedinstveni identifikatori uređaja), podaci o pregledniku, zemljopisna lokacija (samo zemlja), preferirani jezik koji se koristi za prikaz naše web stranice). Hotjar pohranjuje te podatke u pseudonimizirani korisnički profil. Ni Hotjar ni mi nikada nećemo koristiti ove podatke kako bismo identificirali pojedinačne korisnike ili ih uskladili s daljnjim podacima o pojedinom korisniku. Za više detalja pogledajte Hotjarova pravila o privatnosti.

11. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google+

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao gumb Google+ kao komponentu. Google+ je takozvana društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenih susreta na Internetu, internetska zajednica, koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Google+ omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe izradu privatnih profila, učitavanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Google+ je Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE DRŽAVE.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integriran gumb Google+, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski preuzima prikaz odgovarajućeg Google+ gumba Googlea putem odgovarajuće komponente gumba Google+. Tijekom ovog tehničkog postupka Google je upoznat s time koju je određenu podstranicu naše web stranice posjetio ispitanik. Detaljnije informacije o Googleu+ dostupne su u odjeljku https://developers.google.com/+/.

Ako je ispitanik istovremeno prijavljen na Google+, Google prepoznaje svaki poziv na našu web stranicu od strane ispitanika i za cijelo vrijeme svog boravka na našoj internetskoj stranici, koje je određene podstranice naše internetske stranice posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem gumba Google+ i Google ih podudara s odgovarajućim Google+ računom povezanim s ispitanikom.

Ako ispitanik klikne na gumb Google+ integriran na našoj web stranici i na taj način da preporuku Google+ 1, Google dodjeljuje te podatke osobnom Google+ korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke. Google pohranjuje preporuku osobe čiji se podaci obrađuju Google+ 1, čineći je javno dostupnom u skladu s uvjetima i odredbama koje je ispitanik prihvatio u tom pogledu. Nakon toga, preporuka Google+ 1 koju je ispitanik dao na ovoj web stranici zajedno s drugim osobnim podacima, kao što je naziv Google+ računa koji koristi ispitanik i pohranjena fotografija, pohranjuje se i obrađuje na drugim Googleovim uslugama, kao što su rezultati tražilice Google tražilice, Google račun ispitanika ili na drugim mjestima, npr. na internetskim stranicama ili u vezi s oglasima. Google također može povezati posjet ovoj web stranici s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google dalje bilježi te osobne podatke u svrhu poboljšanja ili optimizacije različitih Googleovih usluga.

Putem gumba Google+ Google prima informacije da je ispitanik posjetio našu web stranicu ako je ispitanik u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na Google+. To se događa bez obzira na to hoće li ispitanik kliknuti ili ne kliknuti na gumb Google+.

Ako ispitanik ne želi prenijeti osobne podatke Googleu, može spriječiti takav prijenos odjavom sa svog Google+ računa prije pozivanja naše web stranice.

Dodatne informacije i Googleove odredbe o zaštiti podataka mogu se pronaći u skladu s https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više Googleovih referenci o gumbu Google+ 1 možete pronaći u odjeljku https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

12. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane "tweetove", npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje da se obratite širokoj publici putem hashtagova, veza ili retweeta.

Operativna tvrtka Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SJEDINJENE DRŽAVE.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (gumb Twitter), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski se traži da preuzme prikaz odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o gumbima na Twitteru dostupne su u odjeljku https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka Twitter stječe znanje o tome koju je određenu podstranicu naše web stranice posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je reemitiranje sadržaja ove web stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo uvođenje ove web stranice u digitalni svijet i povećanje broja naših posjetitelja.

Ako je ispitanik prijavljen u isto vrijeme na Twitteru, Twitter otkriva svakim pozivom na našu web stranicu od strane ispitanika i tijekom cijelog boravka na našoj internetskoj stranici koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Twitter komponente i povezani su s odgovarajućim Twitter računom subjekta podataka. Ako ispitanik klikne na jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, Twitter dodjeljuje te podatke osobnom Twitter korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitteru u vrijeme poziva na našu web stranicu. To se događa bez obzira na to klikne li osoba na Twitter komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za ispitanika, on ili ona to mogu spriječiti odjavom sa svog Twitter računa prije poziva na našu web stranicu.

Primjenjivim odredbama Twittera o zaštiti podataka može se pristupiti pod https://twitter.com/privacy?lang=en.

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi YouTubea

Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji izdavačima videozapisa omogućuje besplatno postavljanje videoisječaka i drugih korisnika, što također omogućuje besplatno gledanje, pregled i komentiranje. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa, tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, najavama i videozapisima koje su korisnici snimili putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SJEDINJENE DRŽAVE. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amfiteatar Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SJEDINJENE DRŽAVE.

Sa svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontrolor i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski se traži da preuzme prikaz odgovarajuće komponente YouTubea. Dodatne informacije o YouTubeu mogu se pronaći u odjeljku https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu znanje o tome koju je određenu podstranicu naše web stranice posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTubeu, YouTube prepoznaje svaki poziv na podstranicu koja sadrži YouTube videozapis, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube računu osobe čiji se podaci obrađuju.

YouTube i Google primit će informacije putem YouTube komponente da je ispitanik posjetio našu web stranicu ako je ispitanik u vrijeme poziva na našu web stranicu prijavljen na YouTubeu; to se događa bez obzira na to klikne li osoba na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos tih podataka na YouTube i Google nije poželjan za ispitanika, isporuka se može spriječiti ako se ispitanik odjavi s vlastitog YouTube računa prije poziva na našu web stranicu.

YouTubeove odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

14. Pravna osnova za obradu

6(1) lit. GDPR služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje dobivamo privolu za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora kojem je ispitanik stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade potrebni za isporuku robe ili za pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavku 1. Isto vrijedi i za takve postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita u vezi s našim proizvodima ili uslugama. Podliježe li naša tvrtka zakonskoj obvezi kojom je potrebna obrada osobnih podataka, primjerice za ispunjavanje poreznih obveza, obrada se temelji na čl. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki, a njegovo ime, dob, podaci o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morale bi se proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. Naposljetku, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni bilo kojom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi naša tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitiman interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (Uvodna izjava 47. rečenica 2. GDPR).

15. Legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane

Ako se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. stavku 1. lit. f GDPR, naš legitimni interes je obavljati naše poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

16. Razdoblje za koje će osobni podaci biti pohranjeni

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka je odgovarajuće zakonsko razdoblje čuvanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili pokretanje ugovora.

17. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev potreban za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika da dostavi osobne podatke; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Porezni propisi) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. Informacija o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor koji nam ispitanik pruža s osobnim podacima, koje naknadno moramo obraditi. Ispitanik je, na primjer, dužan pružiti nam osobne podatke kada naša tvrtka potpiše ugovor s njim. Nedostavljanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s ispitanikom ne može sklopiti. Prije nego što ispitanik dostavi osobne podatke, ispitanik mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava ispitaniku je li pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka.

18. Postojanje automatiziranog donošenja odluka

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.

Opći kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nizozemska