Maritime_Industrie

Behandling av ballastvann

Blogg

Den asiatiske planteplanktonalgen Odontella (Biddulphia Sinensis) er en art du sannsynligvis aldri har hørt om før. Men på grunn av denne lille fisken må alle endre rutinene for håndtering av ballastvann. Etter 14 år med kompliserte forhandlinger mellom IMOs medlemsstater ble den internasjonale konvensjonen for kontroll og håndtering av ballastvann og sedimenter fra skip(BWM-konvensjonen) vedtatt ved konsensus på en diplomatkonferanse i IMOs hovedkvarter i London 13. februar 2004. Fra 8. september 2017 må alle nye skip ha et system for behandling av ballastvann om bord. Eldre fartøy må ha dette systemet installert og i drift når datoen for IOPP-sertifikatet utløper.

Ballastvann

Siden det første skipet med stålskrog ble bygget, har ballastvann blitt brukt for å øke stabiliteten og trimme et sjøgående fartøy på en slik måte at fartøyet fortsatt kan manøvrere når det er i ballast. Dobbeltbunnstanker og sidetanker fylles med sjøvann. Ofte tas sjøvann inn i avgangshavnen og tømmes i ankomsthavnen.

Selv om ballastvann er avgjørende for sikker og effektiv moderne skipsfart, kan det medføre alvorlige økologiske, økonomiske og helsemessige problemer på grunn av antallet arter som transporteres i skipenes ballastvann. Disse omfatter bakterier, mikrober, små virvelløse dyr, egg, cyster og larver av ulike arter. De overførte artene kan overleve og etablere en reproduktiv populasjon i vertsmiljøet, bli invaderende, utkonkurrere innfødte arter og formere seg til skadedyr.

Forskere oppdaget først tegnene på introduksjon av en eksotisk art etter en masseforekomst av den asiatiske planteplanktonalgen Odontella (Biddulphia Sinensis) i Nordsjøen i 1903. Men det var først på 1970-tallet at det vitenskapelige miljøet begynte å se nærmere på problemet. På slutten av 1980-tallet var Canada og Australia blant landene som opplevde problemer med invaderende arter, og de gjorde IMOs komité for beskyttelse av det marine miljøet (MEPC) oppmerksom på sine bekymringer.

 

Blog_Ballast_Water_Treatment

Prosessen med ballastvann Kilde: Danfoss

Forordning om ballastvann

Etter mange år med slik ballastering oppdaget man at mikroorganismer som lever i sjøvann, ikke kan tas med til bestemmelseshavnen, fordi det skader økosystemene. I 2004 lanserte IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen) konvensjonen om håndtering av ballastvann for å stramme inn reglene for tap av ballastvann til sjøs eller i havn. Fartøy er nå forpliktet til å ha en ballastvannhåndteringsplan og en ballastvannjournal om bord for å registrere når de tar eller taper ballastvann.

Siden 8. september 2017 må alle nye skip ha et ballastvannbehandlingssystem om bord. Eldre fartøy må ha dette systemet installert og i drift når datoen for IOPP-sertifikatet utløper. Havnestatskontroll er det statlige organet som overvåker dette aspektet.

Testpakke for ballastvann

Vi i GMS Instruments vet at risikoen for feil tømming av ballastvann kan være stor. Vi hjelper deg gjerne med alle spørsmål om produkter som gjør det enklere å teste tilstanden til ballastvannet ditt, som CMT Ballast Water Test Kit. Med dette settet er det mulig å avgjøre raskt og enkelt om ballastvannet ditt behandles på riktig måte. Port State Control arbeider allerede med disse settene. Vil du vite mer om ballastsystemer? Be vår spesialist om hjelp!

Generell kontakt

Driemanssteeweg 190
3084 CB Rotterdam
Nederland
GMS-Instruments-hq