Maritime_Industrie

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προμήθειας οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

 • Προμηθευτής: με έδρα το Ρότερνταμ,
 • Αγοραστής: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο ο Προμηθευτής υποβάλλει προσφορά ή με το οποίο ο Προμηθευτής συνάπτει συμφωνία ή αρχίζει διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτήν,
 • προσφορά: κάθε προσφορά, προσφορά ή πρόσκληση για τη σύναψη συμφωνίας, υπό οποιαδήποτε μορφή,
 • συμφωνία: κάθε συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή,
 • αγαθά: όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών (υπηρεσιών), τα οποία αποτελούν αντικείμενο προσφοράς από τον Προμηθευτή ή που γίνεται για λογαριασμό του, ή ενός

Άρθρο 2 - Εφαρμογή

 1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις προμήθειας ισχύουν για όλες τις συμφωνίες μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή, για όλες τις προσφορές που γίνονται από τον Προμηθευτή ή που γίνονται για λογαριασμό του και για όλες τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες αυτές.
 2. Τυχόν παρεκκλίσεις από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προμήθειας ισχύουν αποκλειστικά στο βαθμό που αυτές έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτές από τον
 3. Ο Προμηθευτής δεν αποδέχεται ρητά καμία αναφορά στην εφαρμογή άλλων γενικών όρων και
 4. Εάν και στο βαθμό που μια διάταξη των παρόντων όρων προμήθειας είναι άκυρη ή ακυρωτέα, η διάταξη αυτή θα μετατραπεί στις έννομες σχέσεις μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή σε μια νομικά έγκυρη διάταξη, το περιεχόμενο και η έννοια της οποίας θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο περιεχόμενο και την έννοια της αρχικής
 5. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μεταφραστούν, τότε σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ερμηνεία του ολλανδικού κειμένου και του μεταφρασμένου κειμένου, το ολλανδικό κείμενο θα

Άρθρο 3 - Προσφορές και συμφωνίες

 1. Η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόνο με την αποδοχή ή την έγγραφη επιβεβαίωση από τον Προμηθευτή της εκχώρησης από τον Αγοραστή ή με την πραγματική (έναρξη) εκτέλεση της εκχώρησης από τον Προμηθευτή.
 2. Ο Προμηθευτής δεν δεσμεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται σε καταλόγους, εικόνες, σχέδια, καταλόγους διαστάσεων, βάρη, φύλλα δεδομένων και παρόμοια, εκτός εάν αυτά περιλαμβάνονται ρητά σε μια συμφωνία ως δεσμευτικά για τον Προμηθευτή.
 3. Ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει (χωρίς την παρέμβαση των δικαστηρίων), καθώς και να αναστείλει την εκπλήρωση των δικών του υποχρεώσεων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • η μη εκπλήρωση, η μη έγκαιρη εκπλήρωση ή η μη πλήρης εκπλήρωση από τον Αγοραστή μίας ή περισσότερων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Αγοραστής έναντι του Προμηθευτή, ή εάν ο Προμηθευτής έχει βάσιμες υποψίες ότι ο Αγοραστής δεν θα εκπληρώσει, ή δεν θα εκπληρώσει έγκαιρα ή δεν θα εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του,
 • την πτώχευση, την παύση πληρωμών ή την υπαγωγή του αγοραστή σε καθεστώς επιτροπείας ή/και με άλλο τρόπο, εάν διαφανεί (βάσιμη υποψία) έλλειψη ρευστότητας του αγοραστή,
 • την απόφαση ή/και τη διαδικασία εκκαθάρισης του Αγοραστή, τη διακοπή/πώληση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αγοραστή, ή εάν η φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Αγοραστή μεταβληθεί ουσιωδώς κατά τη γνώμη του Προμηθευτή,
 • εάν επιβληθεί κατάσχεση στο σύνολο ή σε μέρος των περιουσιακών στοιχείων του αγοραστή και η κατάσχεση αυτή δεν αρθεί εντός δεκατεσσάρων ημερών,
 • εάν ο Αγοραστής δεν επιτρέψει στον Προμηθευτή να παραδώσει/προμηθεύσει ή, ανάλογα με την περίπτωση, δεν συνεργαστεί προς τούτο.

Άρθρο 4 - Ιδιοκτησία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων

 1. Οι προσφορές του Προμηθευτή ή οι προσφορές που γίνονται για λογαριασμό του Προμηθευτή, καθώς και τα σχέδια, οι υπολογισμοί, οι περιγραφές, τα μοντέλα, τα εργαλεία και τα παρόμοια που προέρχονται από τον Προμηθευτή, παραμένουν στην ιδιοκτησία του Προμηθευτή.
 2. Ο Αγοραστής εγγυάται έναντι του Προμηθευτή και θα διασφαλίσει ότι οι προσφορές, τα σχέδια, οι υπολογισμοί, οι περιγραφές, τα μοντέλα και τα παρόμοια και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα και δεν θα αντιγράφονται, ούτε θα επιδεικνύονται ή αποκαλύπτονται σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιούνται από τρίτους, χωρίς προηγούμενη άδεια από τον Προμηθευτή.
 3. Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής φύσης, όπως, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά τα σχέδια, τα σχέδια, τους υπολογισμούς, τις περιγραφές, τα μοντέλα, τη μέθοδο εργασίας, τις συμβουλές, που προέρχονται από τον Προμηθευτή, θα είναι ή/και θα παραμείνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συμφωνίας, καθώς και μετέπειτα, ρητή και αποκλειστική αναφαίρετη ιδιοκτησία του Προμηθευτή.

Άρθρο 5 - Τιμές

Οι τιμές που περιλαμβάνονται στις προσφορές και τις συμφωνίες και αναφέρονται διαφορετικά στις προδιαγραφές είναι:

 • εξαιρουμένου του φόρου κύκλου εργασιών, των εισαγωγικών και εξαγωγικών δασμών και όλων των άλλων εισφορών και επιβαρύνσεων που επιβάλλονται από τις αρχές,
 • από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του υπεργολάβου του Προμηθευτή, ή, κατά την κρίση του Προμηθευτή, από την αποθήκη του Προμηθευτή,
 • εξαιρουμένων των εξόδων συσκευασίας,
 • εξαιρουμένων των εξόδων φόρτωσης, αποστολής, εκφόρτωσης, μεταφοράς, αποστολής και ασφάλισης,
 • εξαιρουμένων των συναρμολογήσεων και άλλων (υπηρεσίες)

Άρθρο 6 - Περίοδοι παράδοσης

 1. Οι περίοδοι παράδοσης που δηλώνονται ή συμφωνούνται από τον Προμηθευτή είναι μόνο ενδεικτικές και θα αρχίσουν όταν ο Προμηθευτής επιβεβαιώσει εγγράφως τη συμφωνία, ο Προμηθευτής έχει στην κατοχή του όλα τα έγγραφα, στοιχεία, άδειες και άλλα παρόμοια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της Συμφωνίας και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διατυπώσεις και η προκαταβολή που οφείλει ο Αγοραστής, στο βαθμό που έχει συμφωνηθεί, έχει ληφθεί από τον Προμηθευτή.
 2. Οποιαδήποτε υπέρβαση των προθεσμιών παράδοσης δεν παρέχει στον Αγοραστή δικαίωμα αποζημίωσης ή καταγγελίας, αναστολής ή μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης που έχει αναλάβει έναντι του Προμηθευτή, εκτός εάν και εφόσον η υπέρβαση αυτή είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας εκ μέρους του Προμηθευτή.

Άρθρο 7 - Παράδοση, μεταβίβαση του κινδύνου και μεταβίβαση της κυριότητας

 1. Η παράδοση των αγαθών από τον Προμηθευτή θα γίνεται από το εργοστάσιο ή από την αποθήκη του υπεργολάβου του Προμηθευτή, ή κατά περίπτωση - κατά την κρίση του Προμηθευτή - από την αποθήκη του Προμηθευτή. Ο όρος ex factory ή ex warehouse έχει την εξής έννοια: "ex factory" σύμφωνα με τις INCOTERMS 2000. Η παράδοση συνιστά και πραγματοποιείται όταν τα αγαθά είναι έτοιμα για αποστολή ή μεταφορά στον αγοραστή και ο αγοραστής έχει ενημερωθεί σχετικά. Τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης των εμπορευμάτων, βαρύνουν τον Αγοραστή με έξοδα και κίνδυνο από εκείνη τη στιγμή. Οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την (εκτεταμένη) διατήρηση της κυριότητας του Προμηθευτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων προμήθειας.
 2. Η αποστολή, η φόρτωση και η αποστολή, η μεταφορά και η εκφόρτωση των εμπορευμάτων γίνονται με έξοδα και κίνδυνο του αγοραστή. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής εξασφαλίζει την αποστολή, φόρτωση ή αποστολή, μεταφορά ή εκφόρτωση των εμπορευμάτων, αυτό θα γίνεται επίσης με έξοδα και κίνδυνο του Αγοραστή.
 3. Ο Προμηθευτής διατηρεί την κυριότητα όλων των αγαθών που παραδόθηκαν στον Αγοραστή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν εξοφληθεί πλήρως όλα όσα ο Αγοραστής οφείλει στον Προμηθευτή βάσει των παραδόσεων οποιωνδήποτε αγαθών και πρόσθετων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των εξόδων. Ο Αγοραστής θα παρέχει στον Προμηθευτή, κατόπιν πρώτου αιτήματος, τη δυνατότητα να ασκήσει την εν λόγω παρακράτηση κυριότητας επί των αγαθών, με την παραλαβή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης κάθε αποσυναρμολόγησης των αγαθών που απαιτείται για το σκοπό αυτό. Ο Αγοραστής θα παρέχει στον Προμηθευτή για το σκοπό αυτό, κατόπιν πρώτου αιτήματος, μεταξύ άλλων ανεμπόδιστη πρόσβαση στα εμπορεύματα.

Άρθρο 8 - Πληρωμή

 1. Η πληρωμή των τιμολογίων του Προμηθευτή πρέπει να γίνεται σε ευρώ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου σε λογαριασμό που έχει ορίσει ο Προμηθευτής, χωρίς καμία μείωση, παρακράτηση ή συμψηφισμό. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά από τον προμηθευτή.
 2. Εκτός από τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την επέλευση της ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής και της υπερημερίας, όλες οι απαιτήσεις του Προμηθευτή έναντι του Αγοραστή θα είναι επιπλέον άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές στο σύνολό τους και ο Αγοραστής θα είναι επιπλέον άμεσα υπερήμερος όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του Προμηθευτή, χωρίς προειδοποίηση υπερημερίας, σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • εάν υπερβεί οποιαδήποτε ισχύουσα προθεσμία πληρωμής του Αγοραστή προς τον Προμηθευτή,
 • εάν υποβληθεί ή κηρυχθεί αίτηση πτώχευσης ή αίτηση αναστολής πληρωμών του αγοραστή,
 • εάν επιβληθεί κατάσχεση σε ένα ή περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του αγοραστή,
 • εάν (η επιχείρηση του) Αγοραστή διαλυθεί ή εκκαθαριστεί ή εάν ληφθεί σχετική απόφαση,
 • εάν ο Αγοραστής δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Προμηθευτής σε αίτημα του Προμηθευτή να παράσχει, κατά τη γνώμη του Προμηθευτή, επαρκή εγγύηση για την εκπλήρωση των

 

 1. Από τη στιγμή που μια απαίτηση του Προμηθευτή κατά του Αγοραστή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, ο Αγοραστής οφείλει στον Προμηθευτή επί των οφειλόμενων ποσών τόκους ίσους με τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το νόμιμο εμπορικό επιτόκιο που ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 119α Βιβλίο 6 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τα εξωδικαστικά έξοδα που σχετίζονται με την είσπραξη της απαίτησης, τα οποία έξοδα καθορίζονται στο 15% του οφειλόμενου κύριου ποσού, καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Όλα αυτά ισχύουν με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων και αξιώσεων του Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αναστολής των προσωπικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή και του δικαιώματος καταγγελίας.

Άρθρο 9: Ανωτέρα βία

Εάν ο Προμηθευτής, λόγω ανωτέρας βίας μόνιμου χαρακτήρα ή για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα ημερών, εμποδίζεται να εκτελέσει (περαιτέρω) τη Σύμβαση, ο Προμηθευτής δικαιούται, ανεξάρτητα από το αν η ανωτέρα βία ήταν προβλέψιμη και χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης, να καταγγείλει τη Σύμβαση εν όλω ή εν μέρει, μέσω σχετικής γνωστοποίησης και χωρίς δικαστική παρέμβαση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προμηθευτή να πληρωθεί από τον Αγοραστή για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που έχει ήδη εκτελέσει ο Προμηθευτής πριν από την επέλευση της κατάστασης ανωτέρας βίας, ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Προμηθευτής θα δικαιούται να αναστείλει την (περαιτέρω) εκτέλεση της Σύμβασης, εν όλω ή εν μέρει. Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει τον Αγοραστή το συντομότερο δυνατό για κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Άρθρο 10 - Εγγύηση

 1. Ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή κατάσταση κάθε μεμονωμένου αγαθού κατά τη διάρκεια ενός ανεκτού χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παράδοσης των αγαθών.
 2. Ο αγοραστής υποχρεούται, με κίνδυνο να χάσει τυχόν αξιώσεις εγγύησης, να επιθεωρήσει και να δοκιμάσει τα αγαθά εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση για τυχόν ελαττώματα. Ο αγοραστής οφείλει να αναφέρει εγγράφως στον προμηθευτή, επίσης με κίνδυνο απώλειας των αξιώσεων εγγύησης, τυχόν ελαττώματα που έχει διαπιστώσει, εντός οκτώ ημερών από την ανακάλυψη των ελαττωμάτων αυτών ή αφού τα ελαττώματα αυτά θα έπρεπε ευλόγως να έχουν διαπιστωθεί.
 3. Ο Προμηθευτής δεν παρέχει καμία εγγύηση για ελαττώματα που είναι (εν μέρει) αποτέλεσμα εγκαταστάσεων, συναρμολόγησης, τροποποίησης ή επισκευής των αγαθών από μέρη εκτός του Προμηθευτή, ανεπαρκούς ή εσφαλμένης συντήρησης των αγαθών, ακατάλληλης χρήσης των αγαθών ή συνήθους φθοράς των αγαθών.
 4. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να επικαλεστεί έναντι του Προμηθευτή αξιώσεις εγγύησης, εάν ο Αγοραστής κατά το χρόνο γένεσης των αξιώσεων αυτών ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι του Προμηθευτή.
 5. Σε περίπτωση έγκυρης αξίωσης εγγύησης από τον Αγοραστή, ο Προμηθευτής κατά τη διακριτική του ευχέρεια (i) θα αντικαταστήσει (θα αντικαταστήσει) τα εν λόγω αγαθά, ή (ii) θα παραδώσει αγαθά αντικατάστασης, ή (iii) θα πιστώσει το τίμημα που κατέβαλε ο Αγοραστής για τα εν λόγω αγαθά. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επιθυμεί να επιδιορθώσει (επισκευάσει) τα αγαθά, ο Αγοραστής θα προσφέρει την ευκαιρία να το πράξει. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής επιλέξει την παράδοση αγαθών αντικατάστασης ή την πίστωση του τιμήματος που καταβλήθηκε, τα αρχικά παραδοθέντα αγαθά θα περιέλθουν στην κυριότητα του Προμηθευτή και ο Αγοραστής θα υποχρεούται, κατόπιν πρώτης αίτησης, να παραδώσει τα εν λόγω αγαθά πίσω στον Προμηθευτή.
 6. Η αθέτηση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή βάσει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί για τον Αγοραστή λόγο αναστολής της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αγοραστή έναντι του Προμηθευτή ή καταγγελίας οποιασδήποτε

Άρθρο 11 - Ευθύνη και αποζημίωση

 1. Η ευθύνη του Προμηθευτή περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων εγγύησης που περιγράφονται στο άρθρο 10 των παρόντων όρων προμήθειας. Ως εκ τούτου, αποκλείεται ρητά κάθε περαιτέρω ευθύνη του Προμηθευτή για ζημίες που υπέστη ο αγοραστής ή τρίτοι, εκτός εάν οι ζημίες αυτές είναι άμεσο αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας του Προμηθευτή.
 2. Εφόσον ένας κατασκευαστής των αγαθών ή ένας υπεργολάβος του Προμηθευτή έχει περιορίσει την εγγύηση ή την ευθύνη του έναντι του Προμηθευτή περισσότερο από τον περιορισμό της εγγύησης και τον περιορισμό της ευθύνης του Προμηθευτή που απορρέουν από τα άρθρα 10 και 11.1 των παρόντων όρων προμήθειας, μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή θα ισχύει ο ευρύτερος περιορισμός της εγγύησης και ο περιορισμός της ευθύνης του εν λόγω κατασκευαστή ή υπεργολάβου.
 3. Ο αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει και να αποζημιώσει τον προμηθευτή για όλες τις απαιτήσεις τρίτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ελαττώματα των αγαθών που παραδόθηκαν από τον προμηθευτή.
 4. Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για επακόλουθες απώλειες οποιασδήποτε φύσης (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών απωλειών, των διαφυγόντων κερδών ή/και της ζημίας στην εικόνα).
 5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11.1 έως και 11.4 των παρόντων γενικών όρων προμήθειας, σε περίπτωση ευθύνης του Προμηθευτή, αποζημίωση θα δικαιούται μόνο η ζημία για την οποία ο Προμηθευτής είναι ασφαλισμένος και αυτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό για το οποίο η ασφάλιση του Προμηθευτή παρέχει κάλυψη. Εάν η ασφάλιση σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει κάλυψη ή δεν προχωρήσει σε καταβολή και ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος, η ευθύνη του Προμηθευτή θα περιορίζεται στο διπλάσιο του ποσού του τιμολογίου.

Άρθρο 12 - Εφαρμοστέο δίκαιο και διαφορές

 1. Το δίκαιο των Κάτω Χωρών ισχύει αποκλειστικά για όλες τις συμφωνίες και τις προσφορές που γίνονται από ή για λογαριασμό του Προμηθευτή, καθώς και για τις διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με
 2. Σε πρώτο βαθμό, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ρότερνταμ είναι αρμόδιο για τις διαφορές που σχετίζονται με συμφωνίες, προσφορές από ή για λογαριασμό του Προμηθευτή και τις σχετικές διαπραγματεύσεις, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Προμηθευτή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον άλλου δικαστικού οργάνου με δικαιοδοσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Εάν ο Αγοραστής βάσει του ισχύοντος δικαίου, των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων ή, κατά περίπτωση, βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας, είναι υπεύθυνος και ο Προμηθευτής ενάγεται στο πλαίσιο αυτό από τρίτο πρόσωπο, ο Αγοραστής θα αποζημιώσει πλήρως τον Προμηθευτή και θα αποκαταστήσει τον Προμηθευτή για τη ζημία που υπέστη από τον

Γενική επαφή

Driemanssteeweg 190
3084 CB Ρότερνταμ
Ολλανδία

Κέντρο εξυπηρέτησης

Για όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με το σέρβις

Προβολή κέντρου εξυπηρέτησης

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

GMS-Instruments-hq